De politie lanceert een nieuwe versie van
de Internet Aangifte op Politie.nl.Belangrijkste vernieuwing is de
mogelijkheid om aangifte te doen van een groter aantal delicten op
het gebied van diefstal en vernieling. Naast deze inhoudelijke
uitbreiding is de nieuwe versie nog gebruiksvriendelijker
gemaakt.

Meer soorten diefstal en vernieling, zoals
diefstal uit schuren, scholen, bedrijven, sportcomplexen vormen de
belangrijkste aanvullingen. Ook zakken- of tassenrollerij kan nu
via de Internet Aangifte bij de politie worden gemeld. Naast deze
uitbreiding is de Internet Aangifte gebruiksvriendelijker gemaakt
door alle vragen te vereenvoudigen. Nieuw is de delictsherkenning;
op grond van de door de burger verstrekte gegevens wordt
vastgesteld van welk type delict er sprake is. Ook aan de zijde van
de politie zijn verbeteringen aangebracht, waardoor de politie
efficiënter kan werken.

De spelregels rond de Internet Aangifte
zijn niet veranderd. Het gaat om relatief eenvoudige delicten,
waarbij er geen aanwijzingen zijn omtrent wie de mogelijke dader is
en er geen sprake is van geweld. De politie benadrukt dat aangevers
van deze delicten uiteraard ook welkom zijn aan het politiebureau
voor een persoonlijke ontvangst of gebruik kunnen maken van de
telefonische aangifte via 0900 - 8844. Al naar gelang de behoefte
van de aangever is er een geschikte wijze van aangifte doen
voorhanden.

De aangever krijgt na het versturen van de
Internet Aangifte een kennisgeving van de gedane aangifte. Over het
verdere verloop van de aangifte zal de aangever afhankelijk van de
aard van de aangifte verder worden geïnformeerd. Dit is echter
niet in alle gevallen mogelijk. Ten alle tijde levert de aangever
door middel van zijn aangifte via internet een belangrijke bijdrage
aan het werk van de politie. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken
aan het signaleren van een toename in het aantal fietsdiefstallen
in een bepaalde wijk. De politie kan met deze informatie een
gerichte aanpak of actie voorbereiden en uitvoeren en daarmee de
veiligheid preventief in de wijk vergroten. De aangifte via het
internet, ingevoerd in 2003, heeft inmiddels een zelfstandige
plaats binnen de dienstverlening van de politie ingenomen. Sinds de
invoering groeit het aantal gestaag. Voor 2006 is het gemiddelde
aantal aangiften per maand met 25 % gestegen t.o.v. dezelfde
periode vorig jaar. Het huidige niveau schommelt rond de 18.000
aangiften per maand via internet.

bron:NPI