Op woensdag 16 februari 2005 is een 39-jarige medewerker van de politie
Gelderland-Zuid aangehouden. De man wordt verdacht van geweldpleging
buiten diensttijd.

Het onderzoek wordt onder leiding van Justitie verricht door het Bureau
Interne Onderzoeken van dit korps. De betrokken medewerker is, in
afwachting van de resultaten van het onderzoek, buiten dienst gesteld
door de leiding van de politie Gelderland-Zuid.
De politie doet over deze zaak geen mededelingen.
Het Openbaar Ministerie is voor eventuele mediavragen bereikbaar.

Bron: Politie Gelderland-Zuid