De politie heeft maandag drie Helmonders van 45 (2x) en 44 jaar
aangehouden. Zij worden verdacht van criminele stroperij. De verdachten
gingen de afgelopen maanden wekelijks meerdere avonden op stroperspad
in snelle auto's. Het wild, met name konijnen, hazen en reeën, werd opgespoord met sterke
lichtbundels, waarna het vervolgens werd afgeschoten of bemachtigd door
lange honden.
Lange honden zijn speciaal voor het bemachtigen van wild getrainde dieren.

De aanhoudingen zijn een onderdeel van een groter onderzoek dat de
zuidelijke politieregio's deden nadat bij de politiekorpsen steeds
vaker signalen en meldingen over ergerlijke vormen van wildstroperij
binnen kwamen. In het buitengebied werd niets en niemand ontzien. Men
schrok er niet voor terug geweld te gebruiken.

Start onderzoek
In september 2003 werd een uitgebreid opsporingsonderzoek gestart aan
de hand van de op dat moment beschikbare informatie. Uit deze
informatie bleek, dat een vaste harde kern van stropers in wisselende
samenstelling het hele jaar door stroopte in de natuurgebieden van
Zeeland, Brabant, Limburg en een deel van Gelderland.

De stropers gebruikten speciaal geprepareerde auto's, lange honden en vuurwapens om het wild te bemachtigen.


Schrik

De aangiftebereidheid tegen deze stropers door gedupeerde bewoners en
jachtopzichters in het buitengebied bleek niet erg groot. Deze stropers
deinsden er namelijk niet voor terug om eigendommen te vernielen of
honden van jachtopzichters te doden. De schrik bleek er dan ook goed in
te zitten.


Eerste aanhoudingen

In maart 2004 werden in Roosendaal vier verdachten op heterdaad
aangehouden. Het opsporingsteam greep in op het moment dat deze
verdachten met hun buit terugkeerden bij de woning van à©à©n van hen. Het
gestroopte wild, de gebruikte voertuigen, de lange honden en enkele
vuurwapens werden inbeslaggenomen.

In april werden weer twee verdachten aangehouden. Deze verdachten bleken veel samen te werken met de eerste vier.

Met de aanhouding van drie verdachten uit Helmond, afgelopen maandag, is het onderzoek bijna afgerond.


Samenwerking

Het rechercheteam werkte nauw samen met jachtopzichters en andere
bijzondere opsporingsambtenaren. Er is de afgelopen maanden een groot
aantal uren in het buitengebied van zowel Brabant als Limburg
geobserveerd om de activiteiten van deze stropers exact in beeld te
brengen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost