De Politie Utrecht heeft in de afgelopen weken diverse aanhoudingen verricht in verband met een onderzoek naar hypotheekfraude. Naast de aanhoudingen zijn op 6 locaties huiszoekingen verricht.

Aanleiding voor het onderzoek dat de Financieel Economische Recherche van de Politie Utrecht in samenwerking met het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) heeft verricht, waren aangiften van in totaal 11 financiële instellingen (banken en hypotheekverstrekkers). Bij de vermoedelijke fraude waren diverse natuurlijke en rechtspersonen betrokken.

Bij hypotheekaanvragen werd gebruikgemaakt van valse werkgeversverklaringen en valse bankafschriften. Daarbij werd een te hoog inkomen opgegeven of een inkomen zonder dat sprake was van een dienstverband. Tijden het onderzoek is geconstateerd dat door sommige frauderende hypotheekaanvragers meer dan à©à©n hypotheek werd aangevraagd. Daardoor konden zij over woningen beschikken die vervolgens voor illegale onderverhuur werden gebruikt. Met de verhuuropbrengsten konden de hypotheken voldaan worden en hield men er nog wat aan over. Dit heeft gespeeld sinds 2001. De verstrekte hypotheken zijn gebruikt voor aankoop van verschillende panden in Utrecht, Assen en Rotterdam.

Het risico van deze vorm van fraude is, dat hypotheekaanvragers onterecht te hoge of meerdere hypotheken verstrekt krijgen. Wanneer zij de hypotheek of hypotheken niet meer kunnen opbrengen, krijgt de hypotheekverstrekker te maken met de (grote) financiële consequenties. In deze zaak werden de gekochte woningen illegaal verhuurd, waarbij  onder andere gebleken is dat veiligheids- en brandvoorschriften genegeerd werden, wat weer bijdroeg aan verloedering in de betreffende wijken.

In het onderzoek is in totaal gebleken van 30 aanvragen waarbij op een of andere manier is gefraudeerd.

De informatie met betrekking tot deze fraude door natuurlijke en rechtspersonen, de onderverhuur van woningen en de fiscale consequenties zullen met toestemming van de Officier van Justitie met de betreffende instanties gedeeld worden, opdat deze activiteiten geen doorgang meer kunnen vinden.
 
bron:politie Utrecht