Op dinsdagochtend 17 mei hield de politie van het district De Waarden een grootschalige actie in onder meer de Staatsliedenbuurt in Culemborg. De politie doorzocht dertien woningen en vier schuren, hoofdzakelijk in de wijk Terweijde, en hield vier personen aan. Zij worden onder meer verdacht van het plegen van diverse inbraken in Culemborg. Deze personen zouden in wisselende samenstelling de inbraken hebben gepleegd. De aangehouden verdachten variëren in de leeftijd van 18 tot 21 jaar en zijn afkomstig uit Culemborg. Alle verdachten zijn voor verhoor overgebracht naar verschillende politiebureaus. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. Tijdens de doorzoekingen van de panden zijn diverse goederen in beslag genomen. Bij deze actie zijn ruim 70 politieagenten betrokken geweest.

De politie startte enkele maanden gelden een diepgaand onderzoek naar aanleiding van een serie inbraken in Culemborg. De inbraken vonden plaats in scholen en bedrijven. Hierbij zijn grote hoeveelheden elektronische apparatuur, hoofdzakelijk computerapparatuur, gestolen. De informatie die tijdens het onderzoek is verzameld, leidde tot de aanhoudingen van de verdachten vandaag. De politie zet het onderzoek voort en sluit nog meer aanhoudingen niet uit.

De politie meent met de aanhoudingen van deze verdachten een stap te hebben gezet in de bestrijding van de overlast in de wijk Terweijde. Deze verdachten zouden, in meer of mindere mate, mede verantwoordelijk zijn voor overlast en onrust in deze buurt. Een grote maar wisselende groep jongeren zorgt al lange tijd voor overlast, vernielt zaken, gebruikt geweld en intimideerde buurtbewoners. In het kader van deze overlast is vorig jaar door de gemeente Culemborg het initiatief genomen om samen met partners (zoals de politie, het Palet en BCW) intensief te werken aan de veiligheid en leefbaarheid in de staatsliedenbuurt en naaste omgeving. Zo is vorig jaar een tijdelijke wijkpost geplaatst, is het jongeren- en opbouwwerk geïntensiveerd, zijn sinds april van dit jaar twee stadswachten actief in deze buurt en is sinds maart 2005 in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de mogelijkheid tot verblijfsontzegging opgenomen. Daarnaast gaat ook de aanpak van criminele activiteiten gewoon door en worden concrete afspraken gemaakt met de officier van justitie voor een zogenaamde aanpak op maat. Een politieactie zoals die van 17 mei past dan ook in deze aanpak. De gemeente beraadt zich op dit moment hoe de veiligheid en leefbaarheid in deze wijk verder aangepakt kan worden.
 

bron:politie Gelderland-Zuid