Onder leiding van het Functioneel Parket
heeft de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst en Economische
Controledienst (FIOD-ECD), in samenwerking met de Belgische
autoriteiten, op 21 mei en vandaag op diverse plaatsen in Nederland
en België in totaal 11 aanhoudingen verricht in het kader van
een strafrechtelijk onderzoek naar internationale fraude. De
verdenking is deelnemen aan een criminele organisatie, valsheid in
geschrifte, faillissement- en belastingfraude. Er zijn op diverse
woon- en bedrijfsadressen doorzoekingen verricht en er is
administratie in beslag genomen.

Het strafrechtelijk onderzoek richt zich
op een aantal verdachten dat betrokken is bij internationale fraude
met, onder meer, blanco beeld- en geluiddragers. Vermoedelijk werd
er gebruik gemaakt van valse (transport)bescheiden waarmee de
goederen binnen Europa ‘zwart’ werden afgezet. Op deze
manier werden, zowel in Nederland als in andere Europese landen,
belasting en heffingen ontdoken.

Daarnaast is er sprake van de verdenking
van het niet en niet juist doen van aangiften omzetbelasting (valse
facturen). Voor deze activiteiten werd vermoedelijk gebruik gemaakt
van zogenaamde Missing Traders (Plof BV’s), rechtspersonen
die de Belastingdienst niet (effectief) op haar fiscale
verplichtingen kan aanspreken. Het nadeel loopt in de
miljoenen.

Tot nu toe zijn 2 verdachten voorgeleid
aan de rechter-commissaris.In belang van het onderzoek worden op
dit moment geen nadere mededelingen gedaan.

bron:OM