Alkmaar, 14 februari-Alkmaar krijgt vanaf 2007 een route waar de bus
ongehinderd kan doorrijden, ook in de file en ook als het verkeer in de
komende jaren toeneemt. Dat kan omdat de verkeerslichten dan zo zullen
zijn ingesteld dat ze voor de bus altijd op groen springen, en omdat op
drukke delen in het traject de bus een aparte busbaan heeft. Langs de
route zijn bushaltes, waar digitale informatie te krijgen is,
bijvoorbeeld over de eerstvolgende bussen. En de bus rijdt op tijd,
dankzij alle technische ingrepen langs de route. Met name tijdens de
file zal de bus op dit traject een aantrekkelijk alternatief zijn voor
de auto.

Door de aanleg is op Dinsdag 15 februari vanaf half acht
's morgens verkeershinder te verwachten op het kruispunt Bergerweg
- Scharlo, een van de drukste kruispunten in Alkmaar. De hele dag
zijn de verkeerslichten uitgeschakeld en rijstroken afgezet, zodat de
verkeerslichten aangepast kunnen worden. De regelkasten langs de weg
worden vervangen door nieuwe kasten. Daarin zit apparatuur die de
lichten aanstuurt en de bus altijd groen licht geeft. De
verkeerslichten krijgen nieuwe lampen, die langer meegaan en dus minder
onderhoud vragen. Tijdens de werkzaamheden zijn weliswaar rijstroken
afgezet, maar blijft er voldoende ruimte voor het verkeer om het
kruispunt te gebruiken. Aangezien de verkeerslichten niet werken, zal
het verkeer extra moeten opletten en de gewone verkeersregels in acht
moeten nemen, zoals rechts heeft voorrang en rechtdoor op dezelfde weg
heeft voorrang. De hele dag worden grote files verwacht in het
Westen van Alkmaar. Het verkeer van buiten wordt geadviseerd om via het
oosten van Alkmaar de stad binnen te rijden.