Een fors deel van de Nederlandse aannemers ondervindt ernstige hinder van oneerlijke
concurrentie uit Oost-Europese landen, blijkt uit een steekproef van de SP. Alleen sterk gespecialiseerde bedrijven blijven buiten schot. De Directeur Arbeidszaken van
brancheorganisatie Bouwend Nederland verklaart dat het een landelijk probleem is. De
regering moet dit voorjaar beslissen of de grenzen verder worden geopend en neigt er naar hiervoor te kiezen, mede onder druk van VNO-NCW en MKB Nederland. Die organisaties hebben volgens de SP te weinig oog voor kleine ondernemers.

De SP heeft een twintigtal aannemersbedrijven in de regio Den Haag gevraagd in welke mate ze oneerlijke concurrentie ondervinden van Oost-Europeanen. Slechts 2 bedrijven gaven aan geen last te ondervinden. De ene omdat hij gespecialiseerd is in kunststofdakkapellen, de ander omdat hij een exclusieve klantenkring bedient. Maar liefst 18 van de 20 ondervinden oneerlijke concurrentie. De aannemers vrezen faillissementen en ontslagen als er geen maatregelen worden genomen.
De concurrentie is oneerlijk omdat de vergoedingen die zelfstandigen uit Oost-Europa vragen ver onder de Nederlandse norm liggen. In CAO's vastgelegde bepalingen worden massaal ontdoken. Enkele citaten van aannemers: 'Ik moet 29,70 euro per uur in rekening brengen om uit de kosten te komen. Poolse werklieden adverteren voor 12,50 euro per uur en er zijn er die zich aanbieden voor 6 euro per uur.' 'Ik ben door de komst van de Poolse bouwvakker een derde van mijn omzet kwijt geraakt.' Vrijwel iedereen merkt dat
offertes minder vaak tot opdrachten leiden. 'Het gaat altijd om de prijs. Als ik wijs op de mogelijke boete wordt er gelachen, zelfs als die betaald moeten worden is de klant goedkoper uit.' Alle geraadpleegde aannemers zien het probleem groter worden. 'Om te overleven zullen bonafide aannemers minder bonafide worden, door personeel uit Polen als onderaannemers in te schakelen.'
De SP zal een aantal maatregelen voorleggen aan de Tweede Kamer om oneerlijke concurrentie tegen te gaan:
- Zelfstandigen in de bouw, industrie, tuinbouw, vervoer en soortgelijke sectoren moeten gaan voldoen aan de Arbo-wet.
- Zelfstandigen moeten bij het aannemen van een opdracht een door een verzekeraar gewaarmerkte verklaring overleggen waarin staat waar eventuele schade kan worden verhaald.
- Het verwerven van een keurmerk wordt verplicht gesteld als 50% van de branchegenoten dat keurmerk heeft verworven. Zonder keurmerk mogen geen opdrachten worden aangenomen.
- Gemeenten moeten niet alleen de naleving van de bouwvergunning controleren, maar ook of de verbouwing wordt uitgevoerd volgens de normen voor arbeidsvoorwaarden en omstandigheden.

De overgrote meerderheid van de aannemers gunt de mensen uit nieuwe EU-lidstaten werk en een inkomen, maar zonder oneerlijke concurrentie. Zij reageren dan ook positief op de voorstellen van de SP.
bron:SP