Politie, justitie en de gemeente Amsterdam gaan de aanpak van
discriminatie verder verscherpen en intensiveren. Dat staat in het plan
van aanpak "Intensivering Discriminatiebestrijding" dat gisteren in de
Driehoek is vastgesteld. Een verscherpte aanpak van discriminatie is
een van de onderdelen van het Actieplan Wij Amsterdammers. De
Amsterdamse Driehoek is van mening dat een effectieve bestrijding van
discriminatie, zowel door strafrechtelijk als door bestuurlijk
optreden, een duidelijke bijdrage levert aan het vreedzaam en
respectvol samenleven in de stad.

Discriminatie is een strafbaar feit. De wettelijke regels die door de
overheid zijn gesteld moeten worden gehandhaafd; uitsluiting van
individuen en groepen moet worden tegengegaan. Het aanpakken van
discriminatie kan bijdragen aan het wegnemen van tegenstellingen tussen
groepen. Bij de aanpak van discriminatie gaat het om grenzen stellen:
wat staan we wel toe en wat niet.

Intensieve aanpak opsporing en vervolging
Het gisteren vastgestelde plan van aanpak "Intensivering
Discriminatiebestrijding" richt zich vooral op acties, die binnen het
politiekorps plaatsvinden. De regiopolitie Amsterdam-Amstelland is in
november 2004 gestart met een training Discriminatie gesignaleerD. Deze
cursus is bestemd voor politiemensen die meldingen, aangiftes en
klachten behandelen van burgers. Centraal in deze training staat het
herkennen/erkennen en op de juiste wijze vastleggen en afhandelen van
discriminatie en incidenten, waarbij discriminatie ten grondslag ligt.
Voor de eerste training zijn 2300 politiemensen ingedeeld waarvan de
helft de cursus al heeft doorlopen. Om de kwaliteit op de districten te
bewaken heeft ieder district een specialist in de aanpak van
discriminatie.

De politie kan op verschillende manieren worden geconfronteerd met
discriminatie. Om te komen tot een eenduidige en professionele aanpak
is een protocol ontwikkeld gericht op de professionele houding naar
discriminatie, het opnemen van de aangifte, het overleg met het
openbaar ministerie en het vervolgonderzoek.

In de aanwijzing discriminatie van het college van procureurs generaal
hebben politie en het openbaar ministerie zich een aantal
verplichtingen opgelegd waaronder het opnemen van een aangifte bij
kennisname van discriminatie en een vervolgonderzoek naar de personalia
van de verdachte.

Bestuurlijke aanpak: Intolerant tegen intolerantie
Niet alle discriminatie is via juridische weg aan te pakken. Onderdeel
van het probleem is dat intolerant, onfatsoenlijk of respectloos gedrag
te maken hebben met omgangsvormen die niet bij wet verboden zijn: een
harde aanpak via justitie en politie is in dit kader niet aan de orde.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om discriminerend gedrag in
horecagelegenheden, in het onderwijs en tijdens het sporten. In het
Actieplan Wij Amsterdammers worden met betrokken partijen maatregelen
uitgewerkt om discriminatie gezamenlijk aan te pakken.

Bron: gezamenlijk persbericht van politie, justitie en de gemeente Amsterdam