Het college van burgemeester en wethouders heeft samen met politiedistrict 's Hertogenbosch en het openbaar ministerie een harde aanpak afgesproken om de overlast van scooters terug tedringen. De aanpak richt zich op openbare ordeproblematiek in de wijken, technische aspecten (scooters die niet voldoen aan wet - en regelgeving), scootergerelateerde misdrijven en illegaal racen met scooters en motoren.Veel aandacht gaat uit naar het controleren van scooters op eigendom, verzekering en technische aspecten. Ook het dragen van een helm en rijgedrag zullen worden gecontroleerd.

De politie voert intensief de controles uit. Bij een tweede proces-verbaal voor een opgevoerde scooter wordt het voertuig in beslag genomen en verbeurdverklaard. Een niet verzekerde scooter wordt direct in beslaggenomen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor een gestolen voertuig. De gemeente ondersteunt de aanpak met communicatie naar de doelgroepen en door het ter beschikking stellen van twee geschikte motoren voor achtervolging.

De gemeente hoopt door de hardere aanpak de overlast in de wijken van opgevoerde scooters en van wangedrag door sommige scooterrijders te verminderen. Een tweede doelstelling is het verkleinen van het aantal opgevoerde scooters, dat gebruikt wordt voor criminele doeleinden zoals auto-inbraken.

Volgende maand gaat een voorlichtingscampagne van start en geeft burgemeester Rombouts het startsein.

bron:Gemeente Den Bosch