Het kabinet gaat met prioriteit
taalachterstanden bij jonge kinderen aanpakken. Gemeenten krijgen
vanaf 2008 meer middelen, waarmee zij een grotere groep kinderen
kunnen bereiken. De rijksoverheid gaat samen met gemeenten
afspraken maken over het aantal kinderen waarbij taalachterstanden
moeten worden aangepakt.

Ook worden afspraken gemaakt over de
kwaliteit van de voorzieningen en de spreiding binnen de
gemeente.

Harmonisatie

Zodra deze afspraken zijn uitgewerkt,
maakt het kabinet plannen om de verschillende voorzieningen voor
voor- en vroegschoolse educatie te harmoniseren. Hierover stuurt
het kabinet in 2008 een voorstel aan de Tweede Kamer.

Bron:OCW