Vrijdagmorgen is voor de duur van drie jaar een grensoverschrijdend
Euregio-project van start gegaan dat gericht is op de aanpak van
alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in het verkeer. Het startsein
werd gegeven tijdens een persconferentie in het Euregio-huis in Kleve
(D) waarbij alle partners in het project waren vertegenwoordigd:
politie Gelderland-Zuid, Polizei Kreis Kleve, Gelders centrum voor
verslavingszorg ´de Grift' en de Duitse zusterorganisatie hiervan,
Caritasverband Kreis Kleve. Doel van het project is het terugdringen
van het aantal verkeersslachtoffers onder jongeren in het grensgebied
die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs. Behalve een repressieve
aanpak door de politie gaat het binnen dit project met name ook om een
preventieve aanpak van de alcohol- en drugsproblematiek in het verkeer.

Het project is gericht op jeugdige bestuurders van motorvoertuigen die,
ondanks het gebruik van alcohol en/of drugs, aan het verkeer deelnemen.
Dit gebeurt veelal na het bezoeken van uitgaansgelegenheden in het
grensgebied, zowel aan Duitse als aan Nederlandse zijde. Onderzoek van
begin 2004 wees namelijk uit dat deelname aan het verkeer door
automobilisten, die nog niet lang in het bezit zijn van een rijbewijs
en die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs, in de grensstreek
relatief vaker voor komt dan in de rest van de provincie Gelderland.

Onderzoek naar proef met drugstest
De projectpartners hebben afgesproken om in de komende drie jaar
minimaal 20 gezamenlijke verkeerscontroles te zullen houden in het
grensgebied. De politie Gelderland-Zuid en Polizei Kreis Kleve zullen
bij deze controleacties intensief samenwerken en vanuit de
preventiekant zal er bij de controles worden aangesloten.

Tijdens de persconferentie heeft Aart Garssen, regionaal
portefeuillehouder Verkeer en districtschef van Stad Nijmegen, de
ambitie uitgesproken om als pilotproject in Nederland, een eenvoudige
drugtest te gaan gebruiken zoals die al sinds enkele jaren door de
Duitse collega's wordt gebruikt. Met deze test is het mogelijk om heel
snel vast te stellen of een bestuurder onder invloed van drugs aan het
verkeer deelneemt. Na deze voorselectie kan door middel van een
bloedproef het gebruik van drugs worden aangetoond. In Nederland is nog
geen testapparatuur beschikbaar om onderzoek te doen naar het rijden
onder invloed van drugs. Bekend is dat drugsgebruik, zeker in
combinatie met alcohol, de rijvaardigheid ernstig vermindert. Samen met
justitie wordt nu bekeken of de Duitse drugstest bij wijze van proef
ook op Nederlands grondgebied kan worden toegepast.

Subsidie
De Euregio Rijn-Waal stelt voor de uitvoering van het project ruim à¢?¬
700.000,- beschikbaar. Ook het Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN)
ondersteunt het project middels een financiële bijdrage. Aan de start
van het project ging een voorbereidingsperiode van een jaar vooraf
waarin onderzoek is verricht naar de omvang van de grensoverschrijdende
alcohol- en drugsproblematiek.

Bron: Politie Gelderland-Zuid