Fryslà¢n 11-01-2005 - Politie Fryslà¢n presenteert resultaten en criminaliteitscijfers 2004

Maandag 10 januari jl. heeft de korpschef van politie Fryslà¢n, Foeke
Wagenaar, de belangrijkste resultaten en cijfers van 2004 aan de pers
gepresenteerd. Hij blikte ook kort vooruit naar de belangrijkste
onderwerpen voor het Friese politiekorps in 2005. Uit de presentatie
bleek dat de aanpak van veelplegers vruchten begint af te werpen; het
aantal auto-inbraken en winkeldiefstallen nam duidelijk af.

Terugblik
Terugkijkend naar 2004 valt op dat de maatschappelijke onrust in dat
jaar niet terug te vinden is in de cijfers.  Het totaal aantal
geregistreerde incidenten daalde van 82.342 naar 77.153. Wel blijken de
Friese burgers steeds vaker bereid tot het doen van aangifte: in 2003
waren dat er 28.476, in 2004 steeg het aantal aangiften naar 29.631. De
politie Fryslà¢n schreef in 2004 286.289 bekeuringen uit (2003:
284.554), daarbij werden in totaal 49.638 personen staande gehouden. In
2004, vielen 38 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren, 23 minder
dan in 2003. Het aantal verkeersongevallen daalde eveneens, van 8.844
naar 8.393.

Verdachten
De politie Fryslà¢n verhoorde in 2004 11.621 verdachten en dat zijn er
955 meer dan in het jaar daarvoor. Verreweg de meeste verdachten werden
gehoord voor vernieling (1.694), mishandeling (1.372) en illegale
handel (877). Het aantal geweldsincidenten nam toe met 375 (van 5.917
naar 6.292), een stijging van 6%. Tegelijkertijd nam de
aangiftebereidheid eveneens toe. Een deel van die stijging kan
verklaard worden door de extra aandacht die de politie besteedt aan
huiselijk geweld, waardoor het aantal aangiften in die categorie met
bijna 100% toenam (van 51 naar 101). Het percentage opgeloste
geweldsdelicten steeg van 63,2% naar 73,6%.

Veelplegers
Ook in 2004 daalde het aantal woninginbraken in Fryslà¢n verder: van
1.970 naar 1.793 (9%).  De grootste daling was te zien in het
district Heerenveen, waar 86 inbraken minder werden genoteerd dan in
2003, een daling van 23%. Het aantal inbraken in bedrijven en kantoren
steeg met 75 van 1.142 in 2003 naar 1.247 in 2004. De aanpak van
veelplegers, waarmee de politie Fryslà¢n in 2004 is gestart, lijkt
resultaat te boeken. Dit blijkt uit de opvallende daling in twee
delictcategorieën waar veelplegers een groot aandeel in hebben:
auto-inbraken en winkeldiefstallen. In 2004 werden 43% minder auto's
opengebroken dan in 2003. Het aantal winkeldiefstallen daalde van 1.642
naar 1.269 (-22%).

Samenwerking
De Friese politie zal zich in 2005 verder op het lokale niveau gaan
richten en daar de organisatie ook op inrichten. Op die wijze moet
onder meer het gebiedsgericht werken een nieuwe impuls krijgen. Daarbij
zal nog meer samenwerking met gemeenten worden gezocht om de integrale
veiligheidszorg vorm te geven. In 2005 zal de noordelijke recherche
eenheid van start gaan; een samenwerking op recherchegebied van de
Friese, Drentse en Groningse politie. De samenwerking van die drie
politieregio's zal overigens ook op andere terreinen geïntensiveerd
worden.

Bron: Politie Fryslà¢n

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular