De initiatiefnemers van de aanpak VEELplegers, gestart op 1 februari
2004, zijn tevreden over de resultaten van de eerste zes maanden. De
aanpak VEELplegers in het Bredase arrondissement richt zich op de groep
zeer actieve veelplegers.
De doelstelling 'bescherming van de maatschappij tegen veelplegende
verdachten' is behaald door het dicht op de huid zitten van de
VEELpleger door de politie Midden en West Brabant, een streng
vervolgingsbeleid door het Openbaar Ministerie (OM), opgelegde
vrijheidsstraffen (rechtbank) en plaatsing in Brabantse Penitentiaire
Inrichtingen (in Tilburg en Breda).

De deelnemende partners (het OM Breda, de politie en de penitentiaire
inrichtingen) bereiden samen met de Raad voor de Kinderbescherming en
Bureau Jeugdzorg een aanpak voor jeugdige VEELplegers voor.

Aanpak

Met 'VEELpleger', zoals aangeduid in de aanpak, wordt bedoeld de zeer
actieve veelpleger zoals in de definitie van het Ministerie van
Justitie: 'Een persoon van 18 jaar en ouder die in het gehele criminele
verleden meer dan 10 processen-verbaal tegen zich zal opgemaakt,
waarvan tenminste een in het peiljaar.' Niet alle veelplegers die
voldeden aan de definitie vielen per 1 februari onder de aanpak
VEELplegers. Bij de selectie is uitgegaan van de bepaalde
´speerpuntdelicten', zoals auto- en woninginbraken. Bovendien richtte
de aanpak zich op de hardnekkige veelpleger die zich niet toegankelijk
heeft getoond voor hulpverlening. De aanpak is gestart met 211
VEELplegers. De lijst werd op 1 juli 2004 geactualiseerd en uitgebreid
naar 317 personen. Alle VEELplegers zijn via een brief op de hoogte
gesteld. In de aanpak werd afgesproken dat de politie de VEELplegers
gericht opspoort. In de eerste zes maanden van de aanpak zijn er 179
aangehouden.

Bij het Openbaar Ministerie in Breda is 143 keer een VEELpleger
voorgeleid. (Het verschil tussen het aantal aanhoudingen en de
voorgeleidingen aan de rechter-commissaris kan onder andere worden
verklaard uit het feit dat sommigen voor een oud vonnis zijn
aangehouden.) Bij elke terechtzitting is door het OM met behulp van een
persoonskaart de criminele loopbaan en de hulpverlenings-pogingen in
kaart gebracht. Bij de 124 keer dat een vrijheidsstraf is opgelegd,
verbleven er 112 VEELplegers in Bredase of Tilburgse penitentiaire
instellingen.

De resultaten van de eerste zes maanden van de aanpak (februari - september 2004)

 • Er zijn 179 VEELplegers aangehouden.
 • In Bergen op Zoom 16, in Breda 51, in Oosterhout 17 en in Tilburg 94.
 • Voor woninginbraken zijn 26 personen aangehouden.
 • Voor inbraken in bedrijven zijn er 22 aangehouden, voor auto-inbraken 23 personen.
 • Voor straatroof 10, voor winkeldiefstallen 70 personen.
 • Overige delicten zijn o.a. fietsendiefstal (25), autodiefstal (14), bedreigingen (14)
 • 143 keer is een VEELpleger voorgeleid.
 • De 143 voorgeleidingen betreffen 97 personen.
 • 29 personen zijn meer dan à©à©n keer voorgeleid aan de rechter-commissaris.
 • Het OM eiste in totaal 12.372 dagen gevangenisstraf.
 • Het aantal dagen dat và³à³r invoering van de nieuwe aanpak zou zijn geëist: 7.830 dagen.
 • In totaal heeft 122 keer een VEELpleger een gevangenisstraf opgelegd gekregen.
 • Van de 124 VEELplegers hebben er 47 in Tilburg gedetineerd gezeten en 65 in Breda.
 • Van de 65 VEELplegers die in Breda hebben vastgezeten hebben er 5 in de vrouwengevangenis vastgezeten.

Bron: Openbaar Ministerie