De Bevelhebber der Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Marcel
Urlings, heeft besloten de kleur van de huidige landmachtbaret aan te
passen. Het nieuwe Dagelijks Tenue (DT), waarvan de baret deel
uitmaakt, werd in 2003 ingevoerd. Hiermee komt generaal Urlings
tegemoet aan de bezwaren van (oud)-militairen van het Korps
Commandotroepen. Naar hun mening lijkt de huidige
landmachtbaret-algemeen te veel op de groene commandobaret.

Generaal Urlings nam deze beslissing omdat bleek dat het kleurverschil
tussen de twee baretten in de praktijk minder evident is als verwacht.
Met name buiten, in het volle licht, is de algemene baret moeilijk te
onderscheiden van "de groene baret". Bovendien ontstaat door het
gebruik een geringe verkleuring waardoor het verschil steeds kleiner
wordt.

De bevelhebber liet eind vorig jaar onderzoeken of het mogelijk is de
kleur zodanig aan te passen dat die voor alle partijen acceptabel is en
ook goed past bij het ingevoerde DT. Door het toepassen van een
kleurverschuiving wordt aan deze voorwaarden voldaan.

Voordat hij zijn beslissing nam, voerde generaal Urlings overleg met
verscheidene wapen- en korpstraditieraden binnen de Koninklijke
Landmacht, de Traditiecommissie van de KL en de Stichting "Redt de
Groene Baret" (spreekbuis van de oud-commando's). Alle hebben de
aangepaste baret geaccepteerd als een beter alternatief.

De omwisseling van de "oude" naar de nieuw baret vangt naar verwachting medio dit jaar aan.

Bron: Ministerie van Defensie