Door doelmatiger aanpak wordt de landelijke soa- en hiv-bestrijding nog effectiever.

De minister schrijft vandaag, op Wereld Aids Dag, aan de Tweede Kamer
dat "de programma's coà¶rdinatie, beleids- en uitvoerende taken moeten
combineren." Daarin zou preventie meer en meer een onderdeel moeten
zijn van de seksuele gezondheid.

Vanaf 2006 heeft Hoogervorst het voornemen om het nieuwe Centrum voor
Infectieziektenbestrijding een belangrijke rol toe te bedelen in het
aansturen van het beleid.
Elke risicogroep (homoseksuele mannen, allochtonen, jongeren,
prostituees en bezoekers, druggebruikers en mensen met hiv) zou
daarnaast volgens de minister via à©à©n organisatie moeten worden
bereikt, waarbij hij extra aandacht schenkt aan het programma voor
allochtonen.

"De cijfers laten zien dat er meer soa en hiv voorkomt bij bepaalde
allochtone groepen terwijl het programma voor deze doelgroep het minste
geld heeft. Ik ga daarom de coà¶rdinatie van dit programma allochtonen
versterken en meer geld uittrekken voor soa- en hiv-preventie."
Dat betekent dat er 550.000 euro extra vrijkomt, waarvan 300.000 euro
afkomstig is uit het programma voor homomannen en jongeren. Kamerstuk
Preventieplan soa en hiv in Nederland

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport