Minister Donner van Justitie heeft besloten het vervolgingsbeleid ten aanzien van de cocaïnekoeriers op Schiphol aan te scherpen. De criteria voor het vervolgen van aangehouden cocaïnekoeriers worden naar beneden bijgesteld. Dat houdt in dat op korte termijn meer drugskoeriers door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd kunnen worden voor het smokkelen van cocaïne naar Nederland. De wijziging is mogelijk vanwege de lagere instroom van cocaïnekoeriers en de verbeterde controles aan de grens.

Het vervolgingsbeleid op Schiphol werd in december 2003 tijdelijk aangepast omdat de verwerking van de vele cocaïnekoeriers op vluchten uit de Nederlandse Antillen en Suriname teveel capaciteit vergde van de justitiële organisaties. Om die reden is toen besloten te kiezen voor een stofgerichte aanpak. Dat houdt in dat alle cocaïne wordt onderschept door middel van de 100% controles, de aangehouden personen op een zwarte lijst worden gezet en slechts een deel van de personen daadwerkelijk wordt vervolgd. Plaatsing op de zwarte lijst houdt in dat de luchtvaartmaatschappijen deze personen weigeren op een volgende vlucht.

Deze werkwijze is effectief gebleken. Door de verbeterde controles is het aantal cocaïnekoeriers fors gedaald. Op korte termijn worden de controles geïntensiveerd door de start van gezamenlijke grenscontroles op Hato. Daarnaast functioneert de zwarte lijst en deze wordt ook verstrekt aan buitenlandse autoriteiten. Ook zijn maatregelen genomen ter versterking van de justitiële keten ten behoeve van de effectieve afdoening van de strafzaken tegen koeriers. Deze maatregelen zullen naar verwachting in de loop van dit jaar volledig zijn geëffectueerd. Om die reden kan de minister van Justitie nu besluiten het vervolgingsbeleid aan te scherpen.

bron:MinJus

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular