In 2005 vonden 32.982 abortussen plaats (inclusief overtijdbehandelingen). Een deel daarvan betrof vrouwen die in het buitenland woonden en voor de abortus naar Nederland kwamen. 28.738 abortussen waren bij vrouwen die in Nederland woonden. Op elke 1000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd die in Nederland woonden waren er 8,6 abortussen.

De inspectie gezondheidszorg (IGZ) constateert, door vergelijking met voorgaande jaren, dat het aantal abortussen in Nederland stabiliseert. De meeste abortussen vonden plaats in de eerste zeven weken. De licht dalende trend bij tienerzwangerscheppen zette door.

bron:IGZ