In 2004 hebben Nederlandse gezinnen 1 368 kinderen geadopteerd. China is het belangrijkste adoptieland. Adoptiefouders zijn op het moment van adoptie gemiddeld iets ouder dan in 1995, de kinderen worden op iets jongere leeftijd geadopteerd.

Toename adopties bijna 20 procent
In 2004 zijn 1 368 adoptieverzoeken door de rechter toegewezen, ruim 200 meer dan in 2003. Van deze adopties zijn er 1 116 gewone adopties en 252 stiefouderadopties. Bij de gewone adopties gaat het hoofdzakelijk om buitenlandse kinderen. Slechts 7 procent van deze adopties betreft kinderen uit Nederland.

Chinese meisjes populair
Bijna 60 procent van de buitenlandse kinderen komt uit China. Traditiegetrouw zijn de uit China geadopteerde kinderen voornamelijk meisjes (87 procent).

Leeftijdsverschil kind en adoptiefouder
Het gemiddelde leeftijdsverschil tussen de adoptiefouder en het kind is de laatste tien jaar nauwelijks veranderd. Bij de gewone adopties is het verschil in leeftijd tussen de adoptiemoeder en het kind in 2004 35,8 jaar. In 1995 was dat nog 34,7 jaar, in 2000 34,9 jaar. De adoptievader is 36,5 jaar (1995), 36,8 jaar (2000) en 37,1 jaar (2004) ouder.

De adoptiekinderen worden steeds jonger. In 2004 is de gemiddelde leeftijd van het kind op het moment van het indienen van het adoptieverzoek bij de gewone adoptie 2,5 jaar. In 1995 was het kind 2,8 jaar, in 2000 2,7 jaar.

Helft stiefouderadopties bij paren van gelijk geslacht
Er zijn in 2004 bijna 300 Nederlandse kinderen geadopteerd. In driekwart van de gevallen gaat het om stiefouderadoptie. Bij deze stiefouderadopties is er in 130 van de gevallen sprake van adoptie door de vrouwelijke partner van de moeder.

Haags adoptieverdrag
Er vinden ook adopties van buitenlandse kinderen plaats waarvoor geen toestemming van de Nederlandse rechter vereist is. Dit zijn adopties via het Haags adoptieverdrag. In 2003 betrof dit 237 kinderen. De meesten komen uit Colombia (171).

bron:CBS