Tegen de trend van 2004 en 2005 in, is
vorig jaar het aantal schadeclaims tegen notarissen weer gestegen.
Aanwijsbare oorzaken zijn er niet, behalve dat de cliënt de
notaris heeft ontdekt als makkelijk aan te spreken partij.

Los van de vraag of de claims tot
uitbetaling komen is een gedupeerde cliënt goed beschermd,
zeker nu de dekking van de verzekering tegen
beroepsaansprakelijkheid naar 25 miljoen euro is
verhoogd.“Het notariaat loopt de kantjes er niet
vanaf”, concludeert prof. mr. Siewert Lindenbergh, hoogleraar
privaatrecht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Erasmus
Universiteit te Rotterdam.

Bron: Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB)