In 2005 zijn in Nederland 74 personen
overleden aan de gevolgen van een bedrijfsongeval. Oudere werkenden
zijn vaker dan gemiddeld slachtoffer. Dat blijkt uit periodieke
metingen van het CBS. Het aantal van 74 dodelijke slachtoffers van
een bedrijfsongeval in 2005 was 19 lager dan in 2004 en 34 lager
dan in 2003. De daling in 2005 vond vooral plaats in de
bouwnijverheid (bijna een halvering). De daling is vooral te vinden
in het aantal ongevallen waarbij (delen van) een gebouw, een
steiger of een ladder een belangrijke rol speelde.

Bijna helft slachtoffers in industrie en
bouw

Drie van de tien slachtoffers vielen in de
bouwnijverheid, bijna één op de vijf in de industrie.
Uitgedrukt per 100 duizend werkenden vielen de meeste dodelijke
slachtoffers in de landbouw en visserij (6,9). In deze sector zijn
relatief veel slachtoffers van 65 jaar of ouder en kinderen onder
de 15 jaar.

Ouderen relatief vaak slachtoffer

Het risico om slachtoffer van een dodelijk
bedrijfsongeval te worden neemt toe met de leeftijd. In de
leeftijdsklassen tussen 25 en 44 jaar vinden gemiddeld 1,2
dodelijke bedrijfsongevallen per 100 duizend werkenden plaats. In
de hogere leeftijdsklassen is dit risico duidelijk hoger, en bij de
65-plussers is het zelfs 5,9 per 100 duizend werkenden. Bij de
laatste leeftijdscategorie moet wel worden bedacht dat het om een
relatief kleine groep gaat.

Vooral beknelling of val

Bijna de helft van alle slachtoffers bij
wie de oorzaak van het ontstaan van het letsel bekend is, raakte
bekneld of werd verpletterd door een bewegend voorwerp. Ruim een
kwart maakte zelf een dodelijke val.

Een derde dood door een
transportmiddel

Bij één op de drie dodelijke
slachtoffers van een bedrijfsongeval is een transportmiddel het
belangrijkste voorwerp. Een gebouw, een steiger of een ladder
speelde bij een kwart van de slachtoffers de belangrijkste rol,
vooral in de bouw.

bron:CBS