Persbericht

De laatste jaren is er een toename te zien van het aantal Nederlanders dat verhuist naar Caribische landen, zoals Aruba, Curaà§ao of Suriname. Deze landen kennen, vanzelfsprekend, een gunstiger klimaat dan in Nederland. De reden dat meer Nederlanders er nu voor kiezen om te emigreren naar Aruba of te emigreren naar Curaà§ao is omdat hier in sommige branches meer werkgelegenheid is dan in Nederland. De werkloosheid in Nederland is voor sommigen dan ook een reden om de koffers te pakken en definitief te vertrekken naar een tropisch eiland.

Taalbarrià¨re
Landen waar wij als Nederlanders vanuit historisch oogpunt een band mee hebben, zijn populaire bestemmingen om naar te emigreren. Zo wordt er bijvoorbeeld ook gekozen om te emigreren naar Suriname, omdat men hier in de eigen taal kan blijven spreken. Veel Nederlanders die willen emigreren vanwege de werkgelegenheid, zijn niet bereid een andere taal te leren. Emigreren naar landen waar Nederlands kan worden gesproken, is dan de beste optie. Hoewel er voor veel emigranten veel is wat ze achterlaten, wordt deze stap dus toch steeds vaker genomen.

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform