De daling van het aantal faillissementen
die begin 2005 vorm kreeg, zet door. Dit komt vooral door daling
van de ondernemingsfaillissementen. In de eerste drie kwartalen van
2006 daalde het aantal faillissementen het sterkst in de industrie.
Dat blijkt uit tellingen van het CBS

Minder faillissementen bij
ondernemingen

Het totale aantal faillissementen van
ondernemingen neemt al sinds begin 2005 af. Deze daling zet ook in
2006 stevig door. Het aantal faillissementen daalde van bijna 1 200
in het eerste kwartaal tot iets meer dan 950 in het derde kwartaal.
De ontwikkeling van het aantal faillissementen van ondernemingen is
een indicator voor de ontwikkeling van de conjunctuur.

Stijging faillissementen natuurlijke
personen gestopt

In de eerste drie kwartalen van 2006 zijn
in totaal bijna 7,1 duizend faillissementen uitgesproken. Dit is 7
procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bij de
ondernemingen is een daling te zien van 15 procent. Bij de
eenmanszaken en natuurlijke personen is het aantal faillissementen
over de eerste drie kwartalen, na enkele jaren van stijging, nu
vrijwel stabiel.

Sterkste daling in de industrie

Het aantal faillissementen van
ondernemingen, eenmanszaken en instellingen nam in de eerste drie
kwartalen van 2006 in bijna alle bedrijfstakken af ten opzichte van
een jaar eerder. Met 20 procent was de daling in de bedrijfstak
industrie het sterkst. Alleen in de landbouw en de horeca steeg het
aantal faillissementen, met 6 en 25 procent. In de horeca neemt het
aantal faillissementen al sinds begin 2003 toe. Dit is in lijn met
de economische krimp in deze sector in de periode
2002–2004.

Daling in alle provincies

Het totaal aantal uitgesproken
faillissementen is in de eerste drie kwartalen in alle provincies
gedaald ten opzichte van 2005. De grootste dalingen vonden plaats
in Friesland en Flevoland (ieder 29 procent).

In Zuid-Holland is het aantal uitgesproken
faillissementen ongeveer gelijk gebleven. Het aantal
faillissementen onder ondernemingen is in deze provincie afgenomen,
maar deze afname werd teniet gedaan door een stijging van het
aantal faillissementen van natuurlijke personen en
eenmanszaken.

bron:CBS