In oktober 2006 zijn 321 bedrijven en
instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het
aantal bedrijven en instellingen dat failliet ging, was daarmee 16
procent lager dan in oktober 2005. In september werden 309
faillissementen uitgesproken, dat was 31 procent minder dan een
jaar eerder. In de eerste 10 maanden van 2006 is het aantal
faillissementen sterk afgenomen vergeleken met dezelfde periode een
jaar eerder.

Het aantal in een bepaalde maand
uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal
zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot
maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling
wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend
driemaandsgemiddelde. Dat is in oktober uitgekomen op 327, vrijwel
gelijk aan september. De sterk dalende trend in het aantal
faillissementen zet daarmee vooralsnog niet door.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular