CJP heeft in 2006 ruim 50% meer
nieuwe leden gekregen. Meer dan 21.000 jongeren tussen 18 en 26
meldden zich aan. Dit aantal ligt zo'n 50% hoger dan de instroom
in de afgelopen vier jaar. CJP heeft deze grote instroom te danken
aan zeer succesvolle

ledenwervingsacties in het najaar en
samenwerkingsverbanden met partners als Agis

Zorgverzekeringen, StayOkay en America
Today. Het totaal aantal CJP'ers ligt nu op

295.000, onderverdeeld in 225.000
CJP/CKV-kaarthouders en 70.000 CJP-leden. Daarmee is CJP een van de
grootste jongerenorganisaties van Nederland.

De groei van CJP is opmerkelijk omdat steeds meer
ledenorganisaties moeite hebben om leden aan zich te binden, vooral
jongeren. Het succes van CJP is terug te voeren op een aantal
strategische samenwerkingsverbanden waarbij zowel culturele als
commerciële partijen betrokken zijn. Naast de bekende
voordelen in theater, bioscoop en museum heeft CJP ook de
goedkoopste zorgverzekering van Nederland en wordt de kaart
geaccepteerd bij alle hostels van StayOkay in Nederland en van
Hostelling International buiten Nederland.

In 2007 wordt op de ingeslagen weg
verdergegaan, waarbij CJP een volgende stap zet om jongeren te
verleiden meer aan cultuur te doen. Samen met het VSB fonds is een
ambitieus onderzoeksprogramma opgezet dat twintig succesvolle
marketingcases uit de culturele sector voor jongeren gaat
analyseren en verspreiden. CJP wil hiermee culturele instellingen
helpen om hun aantrekkingskracht te vergroten, om zo beter
toegerust te zijn op de toegenomen concurrentie op het gebied van
vrijetijdsbesteding.

bron:Stichting CJP