In 2005 werden 188 duizend kinderen geboren. Hiervan had een kwart een moeder van 35 jaar of ouder. In 6,5 duizend gevallen was de moeder zelfs 40 jaar of ouder. Sinds 1970 is dit aantal niet meer zo hoog geweest. Dat blijkt uit de tellingen van het CBS.

Steeds meer oudere moeders
Het aantal geboorten daalt al sinds 2000. In dat jaar werden 207 duizend kinderen geboren. In 2005  waren het er nog maar 188 duizend. Desondanks neemt het aantal oudere moeders toe. Van de vrouwen die in 2005 een kind kregen, waren er meer dan 46 duizend 35 jaar of ouder. In 1995 kregen slechts 31 duizend vrouwen van 35 jaar of ouder een kind.

Vooral meer eerste kinderen
Sinds 1970 is het niet meer voorgekomen dat vrouwen van 40 jaar of ouder zoveel kinderen kregen. In die tijd ging het vooral om vrouwen die vier of meer kinderen kregen. Bij minder dan 10 procent werd de vrouw voor het eerst moeder. Van de vrouwen van 40 jaar of ouder die in 2005 een kind kregen, werd een kwart voor het eerst moeder.

Meer moeders boven de dertig
Een deel van de stijging van het aantal moeders van 35 jaar of ouder komt doordat er vergeleken met 1995 meer vrouwen van deze leeftijd zijn. Daarnaast krijgen ze ook vaker kinderen. In 2005 kregen 62 van de duizend vrouwen van 35 tot 40 jaar een kind. In 1995 waren dit er nog 45. Ook vrouwen van 30 tot 35 jaar krijgen gemiddeld meer kinderen.

Uitstel eerste kind om te genieten van de vrijheid
Vrouwen kunnen verschillende redenen hebben waarom ze pas op hun 30e of later voor het eerst in verwachting zijn geraakt. De helft geeft aan eerst nog te willen genieten van de vrijheid. Ruim een kwart wilde eerst werkervaring opdoen of carrière maken. Het ontbreken van een partner speelde bij ongeveer een kwart van de vrouwen een rol, net als twijfel over wel of geen kinderen willen.

bron:CBS