Het aantal overvallen is in het eerste kwartaal 2005 opnieuw sterk gedaald. Waren er in dezelfde periode van 2004 nog 735 overvallen, de teller is nu blijven staan op 564. Dit betekent een vermindering van 23 procent. Deze daling komt voor het grootste deel van de detailhandel, waar een afname is te zien van 296 naar 219. De daling in het aantal overvallen is al langere tijd zichtbaar. In 2004 waren er 15 procent minder overval dan in 2000 (van 2793 naar 2383). 

Dit blijkt uit cijfers van de dienst Nationale Recherche Informatie van het Klpd. Opvallende dalingen zijn ook te zien bij taxi's (43 naar 18) woningen (166 naar 138) en de maaltijdbezorgers (33 naar 21). Alleen bij cafà©'s was er een stijging te zien (9 naar 15) en bij de postkantoren(2 naar 7). Alle andere sectoren zijn in het eerste kwartaal gedaald qua aantal overvallen. Met de detailhandel wordt nog overlegd op welke manier de overvallen verder kunnen worden teruggedrongen.  
 
Hoewel er op dit moment nog geen sluitende verklaring is voor deze sterke daling, zijn er aanwijzingen dat er meerdere oorzaken zijn aan te wijzen. Zo begint de aanpak van veelplegers zijn vruchten af te werpen, met name in de vier grote steden. Aangezien bijna de helft van alle overvallen wordt gepleegd in de vier grote steden is het effect van dadergerichte aanpak daar het grootst.  
 
Daarnaast leidt de bewustwording voor veiligheid in de detailhandel tot meer aandacht voor structurele preventie maatregelen en instructie aan de medewerkers. Kennelijk is à©à©n van de effecten hiervan dat de buitverwachting afneemt. Bij de detalhandel is in deze periode de buit met bijna 60% gedaald. De totale buit van alle overvallen in Nederland is met 11% omlaag gegaan. Het aantal gewonden is ook gedaald van 123 naar 115, terwijl het aantal dodelijke slachtoffers van 9 omlaag is gegaan naar 2.  
 
bron:NPI

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular