Aantal taxivestigingen daaltSinds 2002 is het aantal vestigingen van taxibedrijven met 11 procent afgenomen. In het concentratiegebied Amsterdam en omgeving is de daling van het aantal taxivestigingen met 23 procent (2002-2005) nog veel groter.

Sterke toename tot 2002
In de periode 1997-2002 steeg het aantal taxivestigingen in ons land met 63 procent. In Amsterdam en omgeving nam het aantal taxivestigingen in deze periode met 140 procent toe. Tweevijfde van alle Nederlandse taxivestigingen is rondom de hoofdstad geconcentreerd. Na deze zeer forse stijging is het aantal Nederlandse taxivestigingen sindsdien met 11 procent afgenomen. In en rond Amsterdam was de daling zelfs 23 procent (2002-2005).

Ondanks deze afname zijn er per saldo in ons land én in Amsterdam nog steeds veel meer taxivestigingen dan in de jaren negentig van de vorige eeuw.

Deregulering
De afname van het aantal taxivestigingen na 2002 valt samen met de stapsgewijze inwerkingtreding van de Wet deregulering taxivervoer in 2000. Met de wet werd een aantal beperkingen opgeheven. Zo bepaalde de overheid met ingang van 2000 niet langer het aantal taxiondernemingen en het aantal taxi's per bedrijf, maar was de taxiondernemer hier vrij in. Wel stelde de overheid in de eerste fase van de wet een maximumtarief vast en werd de beperking op de gebiedsgrenzen van een taxionderneming tijdelijk gehandhaafd. Vanaf 1 januari 2002 (tweede fase) zijn ook deze beperkingen opgeheven.

Het aantal vestigingen steeg in de eerste fase na de wetswijziging (2000-2002) enorm, in de tweede fase (2002-2005) daalde het aantal vestigingen.

Tweederde taxivestigingen in Noord- en Zuid-Holland
Van alle taxivestigingen is tweederde in Noord- en Zuid-Holland gevestigd. Alleen al in Noord-Holland bedraagt dit percentage 44. In Drenthe, Groningen en Zeeland is het aantal taxivestigingen 30 tot 40 keer zo gering als in Noord-Holland.

bron:CBSComments are closed.
%d bloggers liken dit: