Het aantal vacatures is in het vierde
kwartaal van 2006 licht gestegen. Eind december 2006 kwam het
aantal openstaande vacatures, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden,
uit op 225 duizend. Dit zijn er 6 duizend meer dan eind september.
Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Groei lager dan in derde kwartaal

Het aantal vacatures stijgt al drie jaar.
Na het dieptepunt van 92 duizend vacatures in het derde kwartaal
van 2003 is het aantal vacatures in ruim drie jaar tijd
tweeënhalf keer zo groot geworden. Gemiddeld steeg het aantal
vacatures met 10 duizend per kwartaal. De stijging in het vierde
kwartaal blijft daarbij achter. In het derde kwartaal was er nog
een forse stijging van 30 duizend vacatures.

Stijging in de niet-commerciële
dienstverlening

In het vierde kwartaal van 2006 is het
aantal vacatures met name toegenomen in de niet-commerciële
dienstverlening. Deze bedrijfstak, die onder andere het openbaar
bestuur, cultuur en de gezondheidszorg omvat, telde eind december
50 duizend vacatures. Dit zijn er 4 duizend meer dan een kwartaal
eerder. In de andere bedrijfstakken veranderde het aantal vacatures
niet of nauwelijks.

Dynamiek op de arbeidsmarkt blijft
groot

De dynamiek op de arbeidsmarkt was in het
vierde kwartaal van 2006 groter dan een jaar eerder. Dit blijkt uit
de toename van ontstane en vervulde vacatures. In het vierde
kwartaal van 2006 zijn 246 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er
34 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures
kwam uit op 238 duizend, 30 duizend meer dan een jaar eerder.

Opnieuw hogere vacaturegraad

De vacaturegraad vertoont al bijna drie
jaar een stijgende tendens. De vacaturegraad is het aantal
vacatures per duizend banen. Het is hiermee een indicator voor de
spanning op de arbeidsmarkt. Eind december 2006 waren er 30
vacatures per duizend banen. Dit zijn er 7 meer dan een jaar
eerder. In alle bedrijfstakken was de spanning groter dan een jaar
eerder.

bron:CBS