Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van 2005 niet verder gestegen. Eind juni 2005 stonden er gecorrigeerd voor seizoeninvloeden 137 duizend vacatures open. Dit zijn er 4 duizend minder dan een kwartaal eerder. De voorgaande zes kwartalen was het aantal vacatures steeds toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Minder vacatures in de commerciële dienstverlening
Tussen het eerste en tweede kwartaal van 2005 verminderde het aantal openstaande vacatures in de commerciële dienstverlening met 5 duizend tot 80 duizend. In de overige sectoren veranderde het aantal vacatures nauwelijks.

Grotere dynamiek op de arbeidsmarkt
Voor het vijfde kwartaal op rij is de dynamiek op de arbeidsmarkt groter dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de toename van ontstane en vervulde vacatures. In het tweede kwartaal van 2005 zijn 212 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 9 duizend meer dan een jaar eerder. Deze jaar-op-jaartoename is wel duidelijk kleiner dan die in de vier kwartalen daarvoor. Toen ontstonden er gemiddeld 30 duizend vacatures meer dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2005 werden 212 duizend vacatures vervuld, 24 duizend meer dan een jaar eerder. De cijfers over ontstane en vervulde vacatures zijn niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerd.

Hogere vacaturegraad
De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per duizend banen. Het is een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Hoe hoger de vacaturegraad, hoe meer moeite werkgevers hebben om personeel te vinden. Eind juni 2005 waren er 23 vacatures per duizend banen. Dit zijn er 3 meer dan een jaar eerder. In bijna alle sectoren was de vacaturegraad hoger dan een jaar eerder. Alleen in de niet-commerciële dienstverlening bleef de vacaturegraad gelijk.

Bron: CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular