Langs ruim 400 stadswegen in 44 gemeenten
is de luchtkwaliteit te slecht om te voldoen aan de Europese
gezondheidsnormen. Dat blijkt uit een inventarisatie door
Milieudefensie van gemeentelijke luchtkwaliteitsrapporten. Bij een
vorig onderzoek in september 2005, waren dat er nog 200. Volgens
Milieudefensie moeten gemeenten een tandje bijschakelen bij het
nemen van concrete maatregelen om de lucht schoner en gezonder te
maken.

Rotterdam voert met 76 straten de lijst
nog steeds aan, gevolgd door Amsterdam (52), Utrecht (42) en Den
Haag (30). Een belangrijke reden voor de groei van de lijst is dat
de normen in 2005 strenger waren dan die in 2004. Omdat het totale
verkeer langs de stadswegen weinig schoner werd, telden de
gemeenten méér overschrijdingen. De lijst is
gebaseerd op gegevens uit 2005. Alleen voor Den Haag, Rotterdam en
Maastricht moest van 2004 worden uitgegaan; ze hadden hun
2005-rapport nog niet af.

Langs de 400 stadswegen zit te veel
stikstofdioxide (NO2) in de lucht. Volgens wetenschappers wijzen
hoge concentraties NO2 langs drukke stadswegen op de aanwezigheid
van veel ultrakleine roetdeeltjes die tot diep in de longen
doordringen. De NO2-concentraties zijn zo een betrouwbare
graadmeter voor de schadelijkheid van de buitenlucht. Hoe meer NO2,
des te ongezonder de lucht.

'Het schoon maken van de stadslucht in
drukke stadswegen gaat veel te langzaam. We zien dat veel gemeenten
allerlei maatregelen weliswaar op papier durven zetten, maar de
uitvoering laat te vaak op zich wachten. We weten zo onderhand wel
wat werkt en wat niet. Op dit soort stadswegen moeten vieze
(vracht)auto's worden geweerd en ook het aantal moet naar
beneden', zegt Joris Wijnhoven, campagneleider verkeer van
Milieudefensie.

Milieudefensie denkt daarbij aan het
aanwijzen van straten waar alleen de schoonste vrachtwagens mogen
rijden, aanscherping van het parkeerbeleid, en investeringen in
fiets en openbaar vervoer. Ook wil Milieudefensie dat gemeenten de
mogelijkheid krijgen om oude, zeer vervuilende auto's uit bepaalde
delen van de stad te weren. Daarvoor moet een systeem met
milieulabels ingevoerd worden. In Duitsland wordt een dergelijk
systeem dit jaar ingevoerd.

Roet Poets Brigade

Vrijwilligers van Milieudefensie bezorgen
bij alle 75.000 huishoudens in de vieze straten een actiepakket met
een oproep aan hun gemeentebestuur om meer maatregelen te nemen. In
vijf steden gaat een Roet Poets Brigade bij mensen de ramen zemen,
om het roet te verwijderen. De verantwoordelijk wethouder helpt
daarbij. De Roetpoetsbrigade is op 12 februari in Maastricht, de
13de in Eindhoven, de 14de in Rotterdam, de 15de in Utrecht en de
16de in Zaanstad.

bron:Milieudefensie