Tussen 2001 en 2005 daalde het aantal
winkels en (vrijetijds)voorzieningen per 100 duizend inwoners met 8
procent. Op het platteland was de afname met 6 procent minder dan
gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit de tellingen van het
CBS.

Over hele linie minder voorzieningen

Het aantal voorzieningen (winkels,
bankfilialen, horecagelegenheden e.d.) is tussen 2001 en 2005
teruggelopen van 899 naar 825 per 100 duizend inwoners. In
gemeenten op het platteland daalde het van 837 tot 787. Voor geheel
Nederland lag het aantal voorzieningen in 2005 bijna 5 procent
hoger dan in de plattelandsgemeenten. De steden hadden ruim 7
procent meer voorzieningen.

Sterke daling in Groningen en
Zuid-Holland

Het aantal voorzieningen per 100 duizend
inwoners is in de provincies Groningen en Zuid-Holland het sterkst
gedaald. Alleen in Flevoland bleef het op peil, ondanks de sterke
groei van het aantal inwoners.

In Drenthe verminderde het aantal
voorzieningen per 100 duizend inwoners het minst. In de overige
provincies was de daling vergelijkbaar met het landelijk
gemiddelde.

Steeds minder levensmiddelenwinkels op het
platteland

Op het platteland is het aantal winkels in
levensmiddelen fors verminderd. Per 100 duizend inwoners daalde het
tussen 2001 en 2005 met 18 procent. In Zuid-Holland en Utrecht lag
de afname boven de 20 procent.

Veel minder bankfilialen

Het aantal bankfilialen daalde met 38
procent relatief het meest. Desondanks ligt dit aantal op het
platteland nog altijd hoger dan in de stad. De sterke afname van
het aantal bankfilialen valt samen met de opkomst van
internetbankieren.

Meer dienstverlening, minder horeca

Het aantal vestigingen in de
dienstverlening (kappers, videotheken e.d.) groeide op het
platteland met 11 procent meer dan gemiddeld in Nederland. Daarbij
heeft vooral Flevoland een inhaalslag gemaakt.

De vermindering van het aantal
horeca-vestigingen op het platteland (-7 procent) is kleiner dan in
de stedelijke gebieden. Gemiddeld in Nederland verminderde dit met
10 procent.

Verschillen stad en platteland

Voor de overige voorzieningen is het beeld
gemengd. Zo daalde op het platteland het aantal culturele
voorzieningen sterker dan landelijk, maar bleven de
sportvoorzieningen gelijk, terwijl dit landelijk gezien
terugliep.

bron:CBS