Aan het eind van het eerste kwartaal verstrekte UWV 755.000 WAO-uitkeringen, 11.000 minder dan eind 2004. Als gevolg van de verlenging van loondoorbetaling bij ziekte van à©à©n naar twee jaar is de instroom in de WAO flink gedaald. In het eerste kwartaal van 2005 bedroeg de instroom 8.000. Dat blijkt uit het eerste kwartaalverslag van UWV.  

ij deze instroom gaat het om WAO-rechten die và³à³r 2005 zijn ontstaan maar nu tot uitbetaling zijn gekomen. Vorig jaar bedroeg de instroom in het eerste kwartaal 15.000. In de loop van 2005 zal de instroom verder afnemen, er ontstaan dit jaar immers geen nieuwe WAO-rechten. De uitstroom zal dit jaar toenemen, met name als gevolg van de herbeoordeling van WAO-gerechtigden onder de 50 jaar. Eind 2005 ontvangen naar verwachting ongeveer 700.000 mensen een WAO-uitkering.  
 
Herbeoordelingen 
In het eerste kwartaal heeft UWV ruim 22.000 mensen met een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering herbeoordeeld volgens het aangepaste Schattingsbesluit. Bij de WAO- en WAZ-uitkeringen werd de uitkering in respectievelijk 52 en 53 procent van de gevallen verlaagd of beëindigd. Bij de Wajong-uitkeringen is dat 9 procent. Gemiddeld werd in 37% van de herbeoordelingen de uitkering verlaagd of beëindigd. 
Bij de herbeoordelingen wordt extra aandacht besteed aan mensen met moeilijk objectiveerbare aandoeningen. Zij hebben in bepaalde situaties gesprekken met twee verzekeringsartsen en/of arbeidsdeskundigen.  
 
Aantal WW-ers stijgt tot 338.000 
Het aantal mensen met een WW-uitkering is in het eerste kwartaal toegenomen met 16.000 tot bijna 338.000. Bijna 101.000 WW-uitkeringen werden beëindigd. In meer dan de helft van de gevallen wordt de WW-uitkering vanwege werkhervatting beëindigd. Naar verwachting ontvangen eind 2005 bijna 334.000 mensen een WW-uitkering.  
De toename van het aantal WW-ers betekent dat de vraag naar reïntegratie toeneemt. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 50% meer WW-ers met een reïntegratietraject gestart dan in het eerste kwartaal van 2004.  
 
Reïntegratie 
In het eerste kwartaal zijn 5.200 cliënten na het volgen van een reïntegratietraject weer aan de slag gegaan. De doelstelling voor 2005 is om 25.000 cliënten via een reïntegratietraject weer aan het werk te helpen. Aangezien de ervaring leert dat het aantal plaatsingen in het eerste kwartaal lager is dan in de rest van het jaar, is de verwachting dat deze doelstelling gehaald wordt.  
In het eerste kwartaal heeft UWV bijna 7.400 aanvragen voor een individuele reïntegratieovereenkomst (IRO) ontvangen. Daarvan zijn inmiddels 4.800 aanvragen goedgekeurd en 400 aanvragen afgewezen. In maart is UWV gestart met een aanvullende controle op de reïntegratiebedrijven die de IRO uitvoeren. Bedrijven die niet aan de voorwaarden voldoen, mogen geen IRO's uitvoeren. 
 
Bedrijfsvoering 
In het eerste kwartaal is het aantal medewerkers verder afgenomen. Op 1 april waren er 21.550 mensen in dienst bij UWV, 500 minder dan op 1 januari. De begrote personeelskosten zijn in het eerste kwartaal overschreden met 9,5 miljoen euro. Gezien de verwachte krimp van het personeelsbestand in de loop van dit jaar verwacht UWV aan het eind van 2005 ongeveer op het begrote bedrag uit te komen. De totale uitvoeringskosten zijn in het eerste kwartaal binnen de begroting gebleven; van de begrote 405,8 miljoen euro is 399,6 miljoen besteed.  
 
bron:UWV