Het onafhankelijk vrouwenforum is verontrust over recente rapporten dat in de Verenigde Naties een beleid zal worden gevolgd dat duidelijk tegen de vrouw is gericht en uiteindelijk kan leiden tot het verbod op de verkoop van melkpoeder als zuigelingenvoeding bijna overal ter wereld. Dit zou voor de werkende vrouw een achteruitgang van tientallen jaren betekenen. 
'Melkpoeder is een uitstekende voeding voor zuigelingen en een belangrijk alternatief voor de vele vrouwen die gewoonweg geen borstvoeding kunnen geven vanwege fysieke condities of hun werkverplichtingen. Melkpoeder als voeding voor zuigelingen is van vitaal belang geweest om vrouwen in staat te stellen meer te bereiken in het professionele leven door hen een keuze en grotere flexibiliteit te geven', aldus Nancy M. Pfotenhauer, presidente van het onafhankelijk vrouwenforum. 'Wij zijn verontrust door de rapporten dat de VN en haar instellingen actief werk maken van een verbod op flessenvoeding als een leefbare optie voor vrouwen in de hele wereld. Vrouwen hebben het recht om te beslissen hoe zij hun baby's zullen verzorgen en de VN staat duidelijk niet in de positie om ongegronde restricties op jonge moeders op te leggen.' 
 

Vorige maand besliste de Wereldgezondheidsorganisatie - de in Genà¨ve gevestigde gezondheidsinstantie van de VN - om een stemming toe te staan over een resolutie dat op melkpoeder voor zuigelingen zwarte waarschuwingsetiketten zouden moeten worden geplaatst. In de resolutie, gesteund door Fiji, Kiribati, de Marshalleilanden, de Federale Staten van Micronesia, Nepal en Palau, wordt beweerd dat melkpoeder voor zuigelingen pathogenen bevat die tot een overlijden kunnen leiden. 
 
'Wij zijn voornemens om de ontwikkelingen in de komende 2 tot 3 weken op de voet te volgen en de vrouwen te waarschuwen voor de aanval op hun vrijheid', aldus Nancy M. Pfotenhauer. 'Wij kennen allen de voordelen van borstvoeding, maar niet alle vrouwen zijn in staat om borstvoeding te geven. Dit is een aanval op adoptiemoeders, moeders met een fysieke conditie waardoor borstvoeding gevaarlijk is, zoals vrouwen die met HIV zijn geïnfecteerd, en natuurlijk op de vrouwen die werken om hun gezinnen een dak boven het hoofd te geven.' 
 
De VN zal over de resolutie stemmen tijdens de 58ste wereldgezondheidsvergadering in Genà¨ve op 16 mei 2005. 
 
'Wij wensen allen dat baby's de best mogelijke voeding krijgen, maar de VN-resolutie zou zowel voor de baby's als voor hun moeders nadelig kunnen zijn', aldus Pfotenhauer. 

bron:Onafhankelijk vrouwenforum

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular