De Trajectnota/Milieu Effect Rapportage
(MER) A4 Delft-Schiedam wordt aangepast. In augustus is
geconstateerd dat de capaciteitsuitbreiding bij het knooppunt
Ypenburg (de uitbreiding van de verbindingsbogen tussen de A4 naar
de A13 over een lengte van circa één kilometer in
beide richtingen met één extra rijstrook) per abuis
niet is meegenomen in het ontwerp voor het alternatief A13+A13/A16.
Deze geconstateerde fout in het verkeersonderzoek voor de
zogenaamde Alternatieven-MER is hersteld en er zijn nieuwe
verkeersberekeningen gemaakt. Ook heeft TNO een onafhankelijk
oordeel gegeven over de uitkomsten hiervan. Hieruit komt echter nog
geen eenduidig beeld en daarom laat minister Peijs van Verkeer en
Waterstaat een nadere analyse maken van het knooppunt Ypenburg.

De resultaten van deze nadere analyse
worden verwerkt in de aangevulde Trajectnota/MER. Peijs heeft
besloten dat deze vernieuwde Trajectnota/MER vervolgens opnieuw
wordt getoetst door de Commissie MER. De minister verwacht in het
eerste kwartaal van 2007 de uitkomsten en conclusies. De totale
vertraging in de besluitvorming komt hiermee uit op drie tot vier
maanden.

bron:VenW