Het Bestuur van de Stichting Nationale Boomfeestdag heeft besloten om
de aanwezigheid van de eregast Ayaan Hirsi Ali niet door te laten gaan.
De reden is dat  haar aanwezigheid te veel veiligheidsmaatregelen met
zich meebrengt, waardoor dit afbreuk zou kunnen doen aan het feestelijk
karakter van de Boomfeestdag. 

Bron: ST. NATIONALE BOOMFEESTDAG