Veertig procent van dertig onderzochte gemeenten maakte bij het
opsporen van bijstandsfraude goed gebruik van gegevens van de
Belastingdienst over samenloop van een bijstandsuitkering met inkomsten
uit arbeid. Daartegenover staat dat bij eenderde van de onderzochte
gemeenten te veel witte fraude onontdekt is gebleven. Dat doet afbreuk
aan het uitgangspunt dat fraude niet mag lonen. Mogelijk verbetert de
Wet werk en bijstand deze situatie. Gemeenten hebben sinds de invoering
van deze wet op 1 januari 2004 een groter financieel belang bij een
effectieve fraudebestrijding. Dit zegt de Inspectie Werk en Inkomen in
het vandaag gepubliceerde rapport Een signaal voor gemeenten. 

 
Mensen die naast een bijstandsuitkering andere inkomsten hebben, moeten
deze opgeven aan de gemeentelijke sociale dienst. Doen zij dit niet,
maar zijn er over deze inkomsten wel belasting en premies afgedragen,
dan is er sprake van witte fraude. Met behulp van zogeheten
belastingsignalen kunnen gemeenten alle gevallen van witte fraude
opsporen. Een belastingsignaal geeft informatie over de hoogte van de
verdiensten bij een werkgever en over de periode waarin de verdiensten
samenlopen met een bijstandsuitkering.   
 
De afgelopen jaren verstrekte de Belastingdienst jaarlijks rond de
300.000 belastingsignalen aan gemeenten. In dertig gemeenten, die samen
het merendeel van de belastingsignalen ontvangen, bekeek de inspectie
in totaal 3.000 bijstandsdossiers met signalen, die in de periode 2000
tot en met 2003 door de gemeenten zijn afgehandeld.  

Bron: IWI

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular