De afgelopen jaren vond de VWA op aardbeien uit het buitenland te veel resten van bestrijdingsmiddelen. Daarom heeft de VWA vanaf 2003 extra controleacties georganiseerd naar deze productgroep. Vorig jaar was er al een duidelijke vermindering in overschrijdingen zichtbaar. Tijdens de controleactie van dit jaar kwam tot nu toe geen enkel gevonden gehalte meer boven de wettelijke limiet uit.

Streng toezicht VWA
De VWA nam de afgelopen jaren direct na het vaststellen van een overtreding actie richting het bedrijf. Afhankelijk van de mate van overschrijding kreeg het bedrijf een waarschuwing of een boete. De VWA bezocht het bedrijf kort na de overtreding opnieuw om te controleren of inmiddels wel aan de gestelde eisen werd voldaan. Constateerde de VWA opnieuw een overschrijding, dan kreeg het bedrijf direct weer een boete.

De VWA vindt op de buitenlandse aardbeien nu vooral middelen die in Nederland wettelijk zijn toegestaan en dus geen gezondheidsrisico opleveren. Telers in het buitenland zijn nu beter op de hoogte van normen uit het land waar zij hun producten naar exporteren. Ook het gelijktrekken van regelgeving in Europees verband en het vaststellen van zogenaamde importtoleranties hebben bijgedragen aan een afname van het aantal overschrijdingen.

bron:VWA