Er speelde het afgelopen weekeinde een spannende strijd tussen de examens geschiedenis havo, aardrijkskunde vwo en Nederlands vmbo gl/tl. De titel waarom gestreden wordt is twijfelachtig maar zeker niet onopvallend. Ze zijn alle drie namelijk in de race om het examen te worden waarover de meeste klachten zijn binnen gekomen bij het LAKS.

Het is in ieder geval close, het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 3 is op het moment van publiceren 79. Op 3 staat het examen Geschiedenis havo, tot voor kort de grote favoriet maar dit weekeinde enigszins afgezakt naar een derde plaats. De klachten over dit examen gingen vooral over de vraagstelling en onbekendheid met meneer Khan. De teller van dit vak stond op zondag middag op 4575. Een goede tweede plaats neemt het examen Nederlands vmbo gl/tl in met 4597 klachten. Bij dit examen was de voornaamste klacht dat het examen toch echt wel heel erg lang was, vooral het vele schrijfwerk speelde de kandidaten parten. En op nummer 1 staat het examen aardrijkskunde vwo, hoewel het examen pas afgelopen vrijdag ochtend is afgenomen staat het nu al op 1 met 4654 klachten. Dat is vooral te danken aan de vraagstelling van het examen, het weinig terugvragen van kennis en het plotselinge gebruik van de rekenmachine en de passer bij het examen.

In totaal kwamen tot nu toe over de examens bij het LAKS 48058 klachten binnen. Het LAKS verzameld de klachten en de zaken die over de inhoud van het examen gaat spreekt zij na de examens door met Cito en CEVO die mede aan de hand van de klachten bij het LAKS uiteindelijk de normering vaststellen. Bij fouten in het examen en problemen op scholen onderneemt het LAKS onmiddellijk actie (of eigenlijk Aktie) om de problemen op te lossen. Het belangrijkste bij de klachten, zo onderstreept het comità©, blijft echter de onderbouwing van de klacht.

bron:LAKS