Over aardrijkskunde vwo kwamen een aantal klachten binnen over vraag 29. Er moesten twee veranderingen in de ligging van continenten genoemd worden die een grote invloed hadden gehad op de oceaancirculatie in een bepaalde periode.
Leerlingen vertelden ons dat er echter nog een ander antwoord goed was. Volgens hen was het aan elkaar groeien van India en Azië ook een verandering die een grote invloed had op de oceaancirculatie in die periode. Nadat het LAKS al tot de conclusie was gekomen dat dit inderdaad klopt, hebben we dit nog een nagevraagd bij docenten. Ook die geven aan dat dit een inhoudelijk goed antwoord is.

Docenten mogen in dergelijke gevallen zo'n antwoord ook goed rekenen. In het correctievoorschrift staat onder 3.3 letterlijk: ´indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten toegekend worden naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel'.

In gewone taal betekent dit dus dat als jij het antwoord hebt gegeven dat hierboven vermeld staat, dat jouw docent dit goed mag rekenen!

bron:Laks

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular