Kardinaal Simonis heeft zijn ontslagbrief
aan de paus al verzonden. Dat heeft een woordvoerder van de
Nederlandse Kerkprovincie bevestigd.

75 jaar

Simonis wordt op 26 november 75 jaar.
Woensdagavond sprak hij, na afloop van een theatervoorstelling ter
ere van zijn aanstaande verjaardag, met een aantal journalisten.
Bij die gelegenheid zei hij dat de brief al verstuurd was. Op de
site van RTV Utrecht werd hier melding van gemaakt.

Ontslag?

Bij het bereiken van de leeftijd van 75
jaar wordt een bisschop volgens het kerkelijk recht geacht zijn
ontslag aan te bieden aan de paus. Of Benedictus XVI Simonis’
verzoek om ontslag zal honoreren, is de vraag. Vaak worden
bisschoppen die naar tevredenheid van het Vaticaan hebben
gefunctioneerd gevraagd nog een paar jaar aan te blijven.

bron:RKK