Abdullah Haselhoef, thans voorzitter
Nederlandse Moslim Raad wordt per 01 maart 2007, ook de voorzitter
van de Contact Groep Islam (CGI). De CGI is een
samenwerkingsverband van de vier verschillende stromingen binnen de
Islam zijnde de soennieten, ahmadiyya's, sjiieten en
alewieten.

De CGI, die door de Nederlandse overheid
is erkend als één van haar twee gesprekspartners op
het gebied van de belangenvertegenwoordiging van de moslims, zal
zich onder andere gaan inzetten op het gebied van de geestelijke
verzorging in de krijgsmacht en verzorging van zendtijd ten behoeve
van de verschillende Islamitische stromingen in Nederland.

Onder het voorzitterschap van Haselhoef
wil de CGI zich de komende tijd gaan inzetten om de
inter-etnische-Islamitische dialoog tussen moslims in Nederland
volgens het Nederlandse poldermodel op gang brengen.

bron:CGI

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular