Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid geeft de Stichting Blik op Werk subsidie
voor het invoeren van een methode waarmee werkgevers kunnen
voorkomen dat (oudere) werknemers snel opbranden. Die methode kan
uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid voorkomen. Op deze
manier kunnen mensen zo lang en gezond mogelijk aan het werk
blijven. De subsidie is maximaal 385.000 euro.

De subsidie moet de invoering in Nederland
van een zogeheten WorkAbility Index mogelijk maken. De index is
afkomstig uit Finland. De gedachte erachter is om, rekening houdend
met factoren als gezondheid en lichamelijke capaciteiten, vast te
stellen hoeveel werk iemand kan verrichten. Door de werkzaamheden
hierop af te stemmen wordt iemand niet te zwaar belast. Dit
voorkomt dat werknemers ziek of arbeidsongeschikt worden.

In de Stichting Blik op Werk werken
afnemers, aanbieders en cliënten van arbo- en
re-integratiediensten samen om elkaar meer inzicht te geven in de
werking, kwaliteit en resultaten van de diensten.

bron:SZW