MKB-Nederland en de Europese mkb-koepel UEAPME verzetten zich tegen een voorstel van de Europese Unie dat werkgevers verplicht hun medewerkers verregaand te beschermen tegen zonnestraling.ondanks de toenemende risico's op huidkanker.

Ondernemers met personeel dat in de buitenlucht werkt, moeten volgens deze ontwerprichtlijn dagelijks een risicorapport opstellen waarin de niveau's van uv-straling zijn vastgelegd. Een absurd voorstel, dat veel extra lasten met zich meebrengt, zo oordelen de mkb-organisaties.

De EU bewijst zichzelf geen dienst als ze dit soort overbodige zaken tracht te regelen. Het bevestigt haar negatieve imago, zo stelt MKB-Nederland. Laat dit soort zaken liever over aan de lidstaten. De risico's zijn bijvoorbeeld in het noorden heel anders dan in Zuid-Europa.

Het ontwerpvoorstel, waar de Europese Unie al geruime tijd mee bezig is, richt zich op bescherming van werknemers tegen straling in het algemeen: zowel radioactieve, rà¶ntgen- en laserstraling als ook natuurlijke zonnestraling. Bescherming tegen niet-natuurlijke straling is geen enkel punt van discussie. Maar het gaat te ver de bescherming tegen zonlicht ook bij de werkgever te leggen. Het gaat bovendien voorbij aan de verantwoordelijkheid die de werknemer zelf heeft om een gezond leven te leiden.

Nederlandse werkgevers besteden op dit moment in de verplichte risico-inventarisatie- en evaluatie (RIE) al aandacht aan risico's bij structureel werken in de zon. De EU-richtlijn, mocht deze worden aangenomen, raakt vele ondernemers uit onder meer de branches Bouwend Nederland, Metaalunie, VHG (hoveniers), Vebidak en Hellend dak (dakdekkers), FOSAG (schilders), Uneto-VNI (installateurs), de RECRON (recreatie-ondernemers) en NVSN (Nederlandse Vereniging Strandexploitanten Noordzee-strand).

bron:MKB