De ABU (Algemene Bond
Uitzendondernemingen) en FNV Bondgenoten dagen uitzendbureau
Eurobusiness Holland voor de rechter. Het bureau wordt verweten
nalatig te zijn geweest in het regelen van adequate
veiligheidsmaatregelen met de dood tot gevolg. Een Poolse
uitzendkracht is vanwege deze onveilige arbeidsomstandigheden om
het leven gekomen. Voor de ABU en FNV Bondgenoten is de maat
vol.

In de Netwerk uitzending van dinsdag 9
januari werd ingegaan op de arbeidsomstandigheden van Poolse
uitzendkrachten bemiddeld door bureaus die zich uitzendbureau
noemen. Dhr. P. (Pjotr) Mikszik komt in november 2005 om het leven
bij sloopwerkzaamheden als hij door het dak van een havenloods
valt. Hij had geen ervaring met hoogwerk, maar werd door het
uitzendbureau wel als ervaren kracht verhuurd. Mikszik kon zich bij
het werk niet aanlijnen en het sloopbedrijf had geen
veiligheidsnetten of andere valbeveiliging aangebracht.

ABU-directeur A. (Aart) van der Gaag:
'Niet alleen is dit schadelijk voor de branche en de correct
opererende en zichzelf respecterende uitzendondernemingen. Het is
vooral erg om te zien hoe er respectloos wordt omgegaan met
mensen(levens) door bureaus die regels aan hun laars lappen.'

Bestuurder M. (Marcel) Nuyten van FNV
Bondgenoten reageerde geschokt op dit ernstige voorval. 'Het is
tijd voor maatregelen. Het is verschrikkelijk te zien dat Poolse
werknemers de dupe zijn van ondernemingen die het niet zo nauw
nemen met regels en

arbeidsvoorwaarden. Het is zaak deze
misstanden een halt toe te roepen en ondernemingen te wijzen op hun
verantwoordelijkheden.'

De ABU voelt zich geschaad in zijn goede
naam omdat dit soort bureaus zich ook uitzendbureaus noemen, maar
in feite ordinaire koppelbazen zijn. Van der Gaag: 'In deze zaak
zijn de regels rond veiligheidsvoorschriften genegeerd. Tot nu toe
was de focus gericht op het feit dat malafide uitzendbureaus rond
illegalen geen fiscale en sociale premies afdragen, de CAO voor
Uitzendkrachten aan hun laars lappen en arbeidsomstandigheden niet
serieus nemen. Nu worden we zelfs geconfronteerd met een dodelijk
ongeval als gevolg van onveilige arbeidsomstandigheden.'

In de CAO voor Uitzendkrachten zijn nieuwe
maatregelen opgenomen om de uitbuiting van uitzendkrachten uit
andere EU-landen tegen te gaan. 'Handhaving van die regels en het
uit de markt drukken van corrupte en criminele koppelbazen is van
levensbelang. Dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben we de
werkgevers en de overheid bij nodig!' aldus Nuyten.

De ABU en FNV Bondgenoten willen
Eurobusiness Holland aanspreken op zijn verantwoordelijkheden en de
weduwe van de overleden Poolse uitzendkracht ondersteunen door
rechtshulp aan te bieden. Nuyten: 'Wij zien mogelijkheid om dit
bureau te vervolgen en schadevergoeding voor de weduwe te eisen.'
Van der Gaag: 'Als de overheid nalaat dit soort bedrijven hard aan
te pakken, dan nemen wij samen met de vakbond het initiatief.'

bron:ABU