Al voor de Schipholbrand heeft ABVAKABO FNV haar zorgen uitgesproken over de veiligheid in de tijdelijke voorzieningen. De huisvesting was niet in orde, er was te weinig personeel en ze waren niet goed opgeleid. Maar omdat de voorzieningen via een aparte, tijdelijke
directie werden geregeld, golden de normale regels van medezeggenschap niet. Daardoor werd er onvoldoende geluisterd naar de werkvloer. Dat zegt ABVAKABO FNV in een reactie op het rapport over de Schipholbrand.

'Het uitgangspunt moet altijd zijn: humane, veilige, en goed georganiseerde bewaring van mensen', aldus Jan Willem Dieten, bestuurder van ABVAKABO FNV. Ook als in de politiek de behoefte ontstaat om bolletjesslikkers of uitgeprocedeerde asielzoekers op te sluiten, moet je eerst aan die voorwaarden voldoen. De Tweede Kamer moet zich ook realiseren dat zoiets tijd en geld kost. Ministers en DJI moeten zorvuldigheid voor de politieke waan van de dag laten gaan. In plaats daarvan richtte men een tijdelijke directie bijzondere voorzieningen op, zodat men aan de normale regels van medezeggenschap en toetsing voorbij
kon gaan. Wij hebben ons daar altijd tegen verzet', aldus Dieten.

Ook bij de nieuwe reorganisatie wordt de werkvloer nauwelijks betrokken. 'We stevenen af op een verschraling  in de sector die tot nieuwe risico's kan leiden', meent Dieten. Niieuwe bezuinigingen leiden tot minder mensen om meer werk te doen en lager gekwalificeerd personeel. 'DJI personeel heeft een grote verantwoordelijkheid. Deze mensen dit werk laten doen zonder voor de juiste randvoorwaarden te zorgen, waarbij ze dan ook nog het risico lopen aansprakelijk te worden gesteld, vinden wij totaal onverantwoord'.

bron:FNV