In een open brief aan de aandeelhouders van Essent en Nuon vraagt ABVAKABO FNV om terugvordering van de buitenissige beloning over 2004. Daarnaast vraagt ze om een besluit voor de beloning van het topmanagement voor de toekomst. Richtlijn hiervoor zou moeten zijn de inkomensontwikkeling op basis van de in de CAO gemaakte afspraken. 

Als eind deze maand blijkt dat de buitensporige inkomensstijgingen van de top niet van de baan zijn, overweegt ABVAKABO FNV nadere stappen. Hierbij wordt gedacht aan het starten van een enquàªteprocedure bij de Ondernemingskamer om zo de inkomensstijging ongedaan te laten maken. ABVAKABO FNV is van mening dat de stijgingen niet in overeenstemming zijn met verantwoord ondernemerschap. Een advocaat onderzoekt inmiddels de mogelijkheden voor het starten van zo'n procedure. 
 
Het jaar 2004 was voor de gewone werknemer in Nederland het jaar waarin op basis van een sociaal akkoord geen stijging van de CAO-lonen heeft plaatsgevonden. Voor het jaar 2005, het jaar waarin de vette bonussen aan de top worden geïncasseerd, wordt werknemers in de CAO-onderhandelingen wederom voorgehouden dat een aanpassing van de CAO-lonen er voor dit jaar niet inzit.  
Ook op het vlak van de serviceverlening was het jaar 2004 wederom een jaar waarin de energiebedrijven volop in de negatieve belangstelling stonden. Ondanks inspanningen van velen slagen de energiebedrijven er nog steeds onvoldoende in de dienstverlening aan de klanten op het gewenste niveau te brengen. Kortom, het jaar 2004 kan niet de boeken in als een goed oogstjaar en daarbij hoort een teughoudende beloning voor de top. 
 
In 2003 heeft ABVAKBO FNV een procedure over topsalarissen opgestart bij KPN. Deze procedure werd uiteindelijk niet verder doorgezet omdat de beloning mede onder druk van de vakbeweging werd verlaagd. 

Bron: ABVAKABO