ABVAKABO FNV, de grootste vakbond voor justitiepersoneel, eist direct
ingrijpen van minister Donner van justitie om een einde te maken aan de
misstanden bij justitiële jeugdinrichting Den Engh. 'Na vier jaar
aanmodderen moet er nu eindelijk eens een eind komen aan de stroom van
incidenten en de intimidatie van het personeel in Den Engh', aldus
vakbondsbestuurder Bert de Haas. 

 
Het rapport van de inspectie jeugdzorg en de arbeidsinspectie naar Den
Engh bevestigt de misstanden die eerder door ABVAKABO FNV aan de orde
zijn gesteld. 'In Den Engh is nog steeds sprake van een verstikkend
werkklimaat, een afrekencultuur en het structureel overtreden van
regels, met aanzienlijke risico's voor personeel, jeugd en omgeving',
stelt De Haas.  
 
Naar aanleiding van de klachten van ABVAKABO FNV gaf minister Donner in
juni 2004 de opdracht aan de inspectie jeugdzorg voor een onafhankelijk
onderzoek naar de kwaliteit van de zorg en de arbeidsomstandigheden van
de medewerkers van Den Engh. Dat onderzoek is vandaag gepresenteerd.
 
 
Het rapport bevestigt de klachten van de medewerkers. Kritiek op de
bedrijfsvoering of opvoedingsmethodiek van Den Engh wordt niet
getolereerd. 'Medewerkers met openlijke kritiek lopen de kans dat zij
daar in hun functioneren direct op worden aangesproken en dat kan
eventueel leiden tot beëindiging van hun dienstverband bij RJI Den
Engh', zo schrijven de onderzoekers, die zowel medewerkers als
ex-medewerkers van de jeugdinrichting hebben gesproken.  
 
De onderzoekers constateren tevens overtredingen van wettelijke regels,
zoals de arbeidstijdenwet en de rechten van het kind. Naar dat eerste
zal de arbeidsinspectie nader onderzoek doen. Ook worden medewerkers
onbevoegd ingezet bij het terughalen van weggelopen jongeren. Die
handelswijze beoordelen de onderzoekers als 'een niet acceptabel risico
voor personeel, jeugdigen en omgeving'.

Bron: ABVAKABO FNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular