De plannen om miljarden te bezuinigen op de overheid, zonder een heldere visie op overheidstaken, zijn irreëel. Bovendien zijn er helemaal niet zoveel beleidsambtenaren als de partijen beweren. Dat zegt ABVAKABO FNV in een reactie op de verkiezingsplannen van de politieke partijen.

De partijen die met het verminderen van het aantal ambtenaren denken te scoren, misleiden de kiezers en hebben zelf boter op het hoofd. De politiek zelf is een belangrijke oorzaak van bureaucratie. Je kunt niet de minister voor allerlei wissewasjes naar de Kamer halen, alle procedures dicht willen timmeren, mensen geen eigen verantwoordelijkheden geven en tegelijk verwachten dat je een kleine, slagvaardige overheid hebt. Bovendien vallen er geen miljarden te bezuinigen op beleidsambtenaren. Van de 115.000 rijksambtenaren zijn er circa 12.000 met beleid bezig. De rest doet uitvoerend en ondersteunend werk, zoals het
bewaken van gevangenen, het beheer van de wegen, rechtspraak en de belastingdienst. Daarop zal niet worden bezuinigd, al is het alleen maar omdat dat in strijd is met dezelfde verkiezingsprogramma's. De plannen om het aantal rijksambtenaren te verminderen zullen dus niet worden gerealiseerd. En ABVAKABO FNV zal niet toestaan dat de bezuiniging ten koste gaat van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren.

ABVAKABO FNV heeft wél een duidelijke visie op hoe je de rijksoverheid kunt organiseren.

 1. Maak van het Rijk één concern en hef de grenzen tussen departementen op. Ambtenaren kunnen dan eerder oplossingsgericht samenwerken per onderwerp, zonder dat er alsmaar gereorganiseerd moet worden.
2. Reken de overheid af op de betekenis voor de oplossing van vragen en problemen van burgers, bedrijven en organisaties en niet op de vraag of procedures juist gevolgd zijn. Nu zal een minister zijn ambtenaren vooral opdragen om procedures zoveel mogelijk dicht te timmeren, risico's te vermijden en de minister uit de wind te houden. Dat is een belangrijke oorzaak van bureaucratie.
3. Geef ambtenaren, goed opgeleide professionals, meer eigen verantwoordelijkheid. Geef ze ruimte om zelf creatief probleemoplossend bezig te zijn. 'Alles mag, als het maar problemen oplost.' In plaats van: 'Alles mag, zolang het maar binnen de regels past.' Want daardoor betekent 'nieuwe problemen oplossen' nu: 'nieuwe regels maken'.

De makkelijke manier waarop nu over het verminderen van het aantal ambtenaren wordt gesproken, is schadelijk voor de relatie tussen burgers en overheid. Het geeft voeding aan borrelpraat dat wij een overheid hebben die voor haar plezier regels maakt, waar mensen werken die nauwelijks nuttig werk verrichten. ABVAKABO FNV vindt dit onverantwoord en daagt partijen uit om eerst een eigen visie op een efficiënte overheid te ontwikkelen, vooral op de spanning tussen 'alsmaar ter verantwoording roepen'en'afrekenen op creatieve oplossing van problemen'. Zodat de kiezer zicht heeft op de consequenties van eventuele bezuinigingen.

bron:FNV