ABVAKABO FNV  voorzitter Edith Snoey heeft de Rijksoverheid opgeroepen
meer allochtone vrouwen in dienst te nemen. De voorzitter van de
grootste bond in de publieke sector deed haar oproep vandaag  tijdens
een bijeenkomst met medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken. De bijeenkomst vond plaats in het kader van de internationale
vrouwendag. 

 
Snoey gaf in haar speech aan dat arbeidsparticipatie een van de
belangrijkste middelen voor integratie is. Volgens ABVAKABO FNV heeft
de overheid als werkgever een voorbeeldfunctie. 'Uit recente cijfers
blijkt dat de rijksoverheid, die terecht de mond vol heeft van het
belang van integratie, zelf de werkgever is met relatief het minste
aantal allochtonen in dienst', aldus de ABVAKABO FNV voorzitter. Snoey
vindt dat het personeelsbestand van de Rijksoverheid een afspiegeling
moet zijn van de samenleving waarvoor beleid gemaakt wordt. 'Voor
Ministeries betekent dit zij alleen maar geloofwaardig zijn naar de
samenleving als het beleid wordt gemaakt door allerlei soorten mensen.
Helaas valt nog steeds te constateren dat er binnen de Rijksoverheid
onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de capaciteiten van allochtonen
in het algemeen  en van allochtone vrouwen in het bijzonder', zegt
Snoey. Volgens haar worden de kwaliteit van de dienstverlening en de
toegankelijkheid van de Rijksoverheid gestimuleerd door een
personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de samenleving.  
 
ABVAKABO FNV vindt dat de Rijksoverheid serieus werk moet maken van het
in dienst nemen van allochtonen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken
met een coà¶rdinerende rol heeft daarbij een voorbeeldfunctie. 
Snoey riep Minister Remkes op duidelijke targets op te stellen voor het
aantal allochtonen in dienst van de overheid. Voor ABVAKABO FNV is een
afspiegeling van de bevolkingssamenstelling daarbij het uitgangspunt.
Over een jaar wil ABVAKABO FNV met de Minister bespreken welke concrete
resultaten er zijn behaald.  

Bron: ABVAKABO FNV